Bedriftsforsikring

Bygning og eiendeler

 • Dette er en forsikringspakke tilpasset firma med mindre enn 10 millioner i omsetning og med eiendeler og varer for inntil 5 millioner. Følgende dekninger inngår i forsikringen:
 • Maskin, inventar, løsøre og varer

  Dekker din bedrifts varer, maskiner, inventar og løsøre mot skader forårsaket av brann, vann og innbrudd.
  Forsikringen gjelder også for:

 • Egen bygningsmessig innredning
 • Bygningsskade på leide rom
 • Rekonstruksjon av arkiv og data
 • Riving og rydding med inntil 50 % av samlet forsikringssum på forsikringsstedet for eiendeler
 • Driftstap-/avbrudd:
  • Sikrer din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.
  • Dekker forskjellen mellom resultat som ville vært oppnådd uten skade, og faktisk oppnådd resultat i avtaleperioden.
 • Ansvar

  Dekker erstatning for:

 • fysisk skade på ting eller person
 • økonomiske tap som følge av slike skader
 • utgifter til advokat og sakkyndige ved erstatningssøksmål
 • Forsikringen gjelder bygning som brukes til næringsvirksomhet, og den sikrer bedriften for økonomisk taphvis bygningen blir utsatt for skade. Maskinelt utstyr som er en del av bygningen er også inkludert.
 • Du velger selv hvor mye du ønsker at forsikringen din skal dekke:
 • Kombinert – brann, vann, hærverk og husleietap i inntil 2 år
 • Heldekning – brann, vann, hærverk, husleietap i inntil 2 år samt uforutsette skader
 • Enkelt dekning – brann eller vann
 • Kombinert dekning kan kjøpes på web. Ønsker du heldekning eller enkelt dekning, ta kontakt med oss så hjelper vi deg!
 • Dersom bygningen består av mer enn 1 seksjon, ta kontakt med oss så hjelper vi deg!
 • Huseieransvar og naturskade er alltid inkludert.
 • Du kan få følgende tilleggsdekninger:
  • Kunstnerisk utsmykning
  • Antikvarisk merverdi
  • Utvendig vannbasseng og lignende
  • Glass
 • …og vi gir deg mulighet til å øke forsikringssummen for:
  • Husleietap i inntil 3 år
  • Tilbygg, påbygg og andre bygningsmessige investeringer
  • Utgifter til riving og rydding
  • Påbud fra offentlig myndighet
  • Prisstigning etter skade
  • Løst utstyr til vedlikehold av bygning/uteområde
  • Gårdeiers skilt
 • Ta kontakt med oss så hjelper vi deg!
 • Driftstaps-/avbruddsforsikringen brukes for å holde liv i din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.
 • De økonomiske forpliktelsene vil ikke bli borte selv om inntektene i en periode reduseres, eller faller helt bort. Driftstapsforsikringen vil i mange tilfeller være helt avgjørende for om virksomheten klarer å komme i gang igjen etter en skade.
 • Det tapet som dekkes er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden.
 • Du kan utvide forsikringen med:
  • Dekning for ekstrautgifter
  • Lønn til ansatte ved avbrudd
 • Følgende utvidelser kan ikke kjøpes på web:
  • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i Norden
  • Drifts-/avbruddstap som følge av skade hos din leverandør eller kunde i hele verden
 • Eiendelsforsikring skal dekke din bedrifts varer, maskiner, inventar og løsøre.
 • Dere kan velge mellom:
 • Enkeltdekninger – brann eller vann
 • Kombinertforsikring – brann, vann og innbrudd
 • Heldekning – brann, vann og hærverk samt uforutsette skader
 • Forsikringen gjelder også for:
  • Egen bygningsmessig innredning
  • Bygningsskade på leide rom
  • Rekonstruksjon av arkiv og data
  • Riving og rydding med inntil 50% av samlet forsikringssum på forsikringsstedet for eiendeler
 • Forsikringen kan blant annet utvides til å dekke:
  • Skiltskader med inntil kr 15.000
  • Varer og løsøre hvor som helst
  • Skade på og tap av penger, verdipapirer og verdigjenstander som følge av ran
 • Hos Landkreditt forsikring kan du forsikre gjenstander med verdi opp til 500.000 kroner. Vi forsikrer blant annet:
  • Kunst
  • PC og datautstyr
  • Mobiltelefon
  • Faner og bannere
  • Landmålingsinstrument
 • Se liste over de fleste enkeltgjenstander vi forsikrer.
 • Du kan utvide forsikringen til også å gjelde ved utleie.
 • Egenandelen er 10% av skaden (minimum 6.000 kroner per skadetilfelle). Du kan påvirke prisen på denne forsikringen ved å velge en høyere egenandel.
 • Forsikringen gjelder i hele verden.

Kjøretøy og maskiner

 • Vår forsikring for lastebilhenger kan tegnes for deg som har en lastebil forsikret hos oss. Du kan velge mellom kasko eller brann/tyveri.
  • Kasko
   • Skade på lastbiltilhenger ved utforkjøring, velt og hærverk, samt brann og tyveri.
  • Brann/tyveri
   • Forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann og tyveri.
 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
 • Ansvar

  Obligatorisk forsikring dersom kjøretøyet er registrert (har skilter). Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

 • Maskinskade

  Valgfri forsikring som erstatter bruddskader på motor, drivverk og styring.

 • Kasko

  Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, velt, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og hærverk. Gjelder også bruddskade på glass.

 • Delkasko

  Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og bruddskader på glass.

 • Førerulykke

  Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.

 • Alle forsikringstypene over gjelder i Skandinavia, men kan utvides til også og gjelde kjøring utenfor Skandinavia.
 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom bilen er registrert. Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og glass, samt redning.

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og glass, samt redning.

  • Alle forsikringstypene over gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.

 • Tilleggsforsikringer
  • Veihjelp

   Dekker tauing av bilen til nærmeste verksted eller reparasjon på stedet. Du kan også få dekket utgifter til hotellopphold mens bilen repareres.Hvis bilen ikke kan settes i trafikksikker stand innen 2 dager, dekker vi også utgifter til hjemreise. Er du utenfor Norden kan du fortsette reisen med leiebil.For å tegne veihjelpsforsikring må du ha delkasko eller kasko på bilen din. Forsikringen gjelder i hele Europa, samt Tyrkia og Israel.

  • Leiebil

   Dekker leiebil i inntil 10 dager når bilen din er på reparasjon i forbindelse med en kaskoskade.Du må ha kasko for å tegne denne forsikringen.

  • Fører-/passasjerulykke

   Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller passasjer.

 • Har firmaet minimum 20 kjøretøy, innenfor samme kjøretøysgruppe, vil du få en enkel og god oversikt over disse ved å inngå en avtale om flåteforsikring. Administrasjonen er enkel og du får fast pris per kjøretøy.
 • Du kan velge mellom flere ulike forsikringstyper avhengig av ditt behov:
  • Ansvar

   Obligatorisk forsikring dersom arbeidsmaskinen er registrert (har skilter). Erstatter skade på annen person eller annen persons eiendom.

  • Maskinskade

   Valgfri forsikring som erstatter bruddskader på motor, drivverk og styring.

  • Kasko

   Valgfri forsikring som erstatter skader ved utforkjøring, velt, kollisjon som du selv er skyld i, brann, tyveri og hærverk. Gjelder også bruddskade på glass.

  • Delkasko

   Valgfri forsikring for deg som ikke trenger full kasko. Erstatter skader ved brann, tyveri og bruddskader på glass.

  • Førerulykke

   Forsikring som erstatter ulykkesskade som rammer fører eller medhjelper.

Ansvar

 • Dette er en forsikringspakke tilpasset firma med mindre enn 10 millioner i omsetning og med eiendeler og varer for inntil 5 millioner. Følgende dekninger inngår i forsikringen:
 • Maskin, inventar, løsøre og varer

  Dekker din bedrifts varer, maskiner, inventar og løsøre mot skader forårsaket av brann, vann og innbrudd.


 • Forsikringen gjelder også for:

 • Egen bygningsmessig innredning
 • Bygningsskade på leide rom
 • Rekonstruksjon av arkiv og data
 • Riving og rydding med inntil 50 % av samlet forsikringssum på forsikringsstedet for eiendeler
 • Driftstap-/avbrudd:
  • Sikrer din bedrift hvis den blir satt ut av spill, for en kortere eller lengre periode.
  • Dekker forskjellen mellom resultat som ville vært oppnådd uten skade, og faktisk oppnådd resultat i avtaleperioden.
 • Ansvar

  Dekker erstatning for:

  • fysisk skade på ting eller person
  • økonomiske tap som følge av slike skader
  • utgifter til advokat og sakkyndige ved erstatningssøksmål

 • Finans Norge anbefaler at alle som produserer eller selger varer eller utfører forskjellige fysiske tjenester har en ansvarsforsikring.
 • Å en drive virksomhet kan medføre en fare for å påføre andre en skade eller et tap. Hvis din virksomhet kan holdes rettslig erstatningsansvarlig må den betale erstatning. Slike erstatningskrav kan bli så store at virksomhetens økonomi trues, i verste fall kan virksomheten gå konkurs.
 • En bedrifts- og produktsansvarsforsikring dekker erstatning for:
  • fysisk skade på ting eller person
  • økonomiske tap som følge av slike skader
  • utgifter til advokat og sakkyndige ved erstatningssøksmål
 • Produktansvar kan utvides til også å gjelde i:
  • Europa
  • Hele verden eksklusive Nord Amerika
  • Hele verden
 • Et styreverv er personlig. Det betyr at det enkelte styremedlem, også ansattvalgte styremedlemmer, personlig svarer for et mulig erstatningskrav.
 • Styreansvarsforsikring betyr større trygghet under utføring av styreverv for det enkelte medlem og selges samlet for hele styret.
 • Hvem er dekket under forsikringen?
  • Styremedlemmer
  • Varamedlemmer
  • Styremedlemmer/varamedlemmer som har vært eller blir styremedlem.
 • For selskaper dekkes også
  • Daglig leder/administrerende direktør når han/hun opptrer som styremedlem
  • Daglig leder/administrerende direktør når han/hun står for den daglige ledelsen av selskapets virksomhet
  • Medlem av bedriftsforsamling
 • Forsikringen dekker
  • Styremedlemmers rettslige erstatningsansvar
  • Økonomisk tap som ikke er oppstått som følge av skade på person eller ting
  • Rettslig behandling av erstatningskrav som omfattes av forsikringen
 • Forsikringen dekker rettslig erstatningsansvar for formuestap bedriften kan pådra seg i Norden overfor kunder som følge av feil og forsømmelser begått av egne ansatte i bedriften.
 • Dette er aktuelt for rådgivende virksomheter som ikke innebærer en fysisk utførelse for eksempel advokater, eiendomsmeglere, revisorer, IT firmaer og liknende.

Ansatte

 • Denne forsikringen gjelder i utgangspunktet kun på tjenestereiser. Den kan utvides til også å gjelde ferie og fritidsreiser for den ansatte eller for dennes familie.
 • Reiseforsikringen gjelder:
 • Reisegods
 • Ulykke
 • Sykdom
 • Forsinkelser
 • Avbestilling
 • Ansvarsskader
 • Hva om den ansatte blir syk eller skadet i utlandet?

  Landkreditt forsikring samarbeider med SOS International, som har over 6.000 profesjonelle medarbeidere spredt over 70 land. Vi er derfor aldri langt unna deg. Alle som arbeider for SOS International snakker skandinavisk, i tillegg til minimum tre andre språk.

 • Kjøp av kollektivulykkesforsikring er et billig alternativ for å trygge de ansatte økonomisk ved en ulykkeshendelse.
 • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte. Den kan utvides til også å omfatte ektefelle/samboer og barn.
 • Bedriften bestemmer selv om forsikringen skal gjelde hele døgnet, kun i fritid eller kun på arbeid og om den skal dekke bare medisinsk invaliditet eller også død.
 • Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.
 • Er du selvstendig næringsdrivende? Forsikringen kan kun tegnes for selvstendige næringsdrivende som mottar fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift.
 • Forsikringen gjelder skade eller sykdom som er:
  • forårsaket av arbeidsulykke
  • likestilt med yrkesskade og sykdom etter folketrygdloven
  • forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
 • Du kan utvide bedriftens yrkesskade med dekningene:
  • Annen ulykke

   Annen ulykke er en forsikring som dekker ulykkesskader som inntreffer i fritiden. Omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Forsikringen bygger på yrkesskadeforsikringen, men de ulike elementene er valgfrie.

  • Annen sykdom

   Annen sykdom er en forsikring som skal dekke sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom. For at denne skal kunne komme til ubetaling må vedkommende være minimum 50% varig ufør, og/eller ha en medisinsk invaliditet på minimum 50%. Denne dekningen er valgfri.

 • Bedriften kan tilby sine ansatte et sosialt gode ved å tegne en gruppelivsforsikring. Forsikringen utbetales hvis arbeidstaker skulle dø, uansett årsak.
 • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte. Den kan utvides til også å omfatte ektefelle eller samboers liv samt at det kan tilknyttes barnetillegg på den ansattes dekning.
 • Forsikringssummen velges på grunnlag av G og det kan avtales at den reduseres i forhold til den forsikredes alder.
 • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til etterlatte.
 • Uførekapital gir den ansatte en avtalt engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet uansett årsak.
 • Det gis 100 prosent erstatning når varig uføregrad er satt til minst 50 prosent.
 • Hvorfor trenger dine ansatte uførekapital?
 • Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser for den ansatte. Inntekten reduseres, samtidig er de løpende utgiftene omtrent de samme som før. I tillegg kan den ansatte trenge ekstra penger til å omstille seg til den nye situasjonen.
 • Vår ulykkesforsikring handler om trygghet for deg og dine nærmeste. Ulykkesforsikring er ikke en erstatning for en livsforsikring, men er ment som en økonomisk støtte i en akutt vanskelig situasjon.
 • Du kan velge om forsikringen skal gjelde ved medisinsk invaliditet, dødsfall eller begge deler.
 • Medisinsk invaliditet
  • Blir du rammet av en alvorlig ulykke får du en engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet. Du kan velge forsikringssum på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
  • Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til graden av invaliditet.
  • I tillegg dekker vi behandlingsutgifter inntil 50.000 kroner. Forutsetningen er at legen din mener du har behov for behandlingen.
 • Dødsfall
  • Dør du av ulykkesskaden innen ett år etter ulykken, utbetaler vi forsikringssummen til dine etterlatte. Du velger selv ved kjøp av forikringen om forsikringssummen skal være på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
 • Også i utlandet
  • Forsikringen gjelder i hele verden. Du er altså forsikret også når du er på reise.

Tilleggsforsikringer

 • Transportforsikring forsikrer dine varer/eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.
 • Du har to valg:
  • Enkelttransport

   Benyttes ved forsikring av én forsendelse og er et godt alternativ hvis du har sporadisk behov for transportforsikring.

  • Årsforsikring

   Benyttes ved forsikring av flere relativt lik typer forsendelser i løpet av hele året. Dette er en god løsning for deg som har transportbehov året rundt.

 • Velg mellom følgende vilkår:

  Alle farer (A)


  Omfatter alle farer som varene kan bli utsatt for under
  transporten, med unntak av:

 • feil eller forsømmelser fra sikredes side
 • varens egenskaper
 • forsinkelse
 • temperaturskader
 • streik
 • sabotasje
 • inngrep av statsmakt og krig
 • Benyttes ofte for nye varer og ordinære handelsvarer som ikke er spesielt robuste.
  Transportulykke (C)
  Omfatter skader som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt
  for:


 • transportulykke
 • brann
 • naturskade
 • felleshavari

 • Benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del mangler eller skader.

 • Du kan velge mellom følgende tilleggsdekninger:
  for enkelttransport:
  • Flyttegods
  • Messer/utstillinger
  • Fritidsbåter og biler
  • for årsforsikring:

  • Yrkesverktøy
  • Varer i egen bil
 • Forsikringen dekker:
  • totaltap
  • manko
  • skade på gods under transport
  • redningsomkostninger
  • felleshavaribidrag
  • omkostninger ved sikkerhetsstillelse og lignende
  • saksomkostninger
  • omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret
 • Transportforsikring forsikrer dine varer/eiendeler mens de er under transport fra et sted til et annet.
 • Du har to valg:
  • Enkelttransport

   Benyttes ved forsikring av én forsendelse og er et godt alternativ hvis du har sporadisk behov for transportforsikring.

  • Årsforsikring

   Benyttes ved forsikring av flere relativt lik typer forsendelser i løpet av hele året. Dette er en god løsning for deg som har transportbehov året rundt.a

 • Velg mellom følgende vilkår:
  Alle farer (A)
  Omfatter alle farer som varene kan bli utsatt for under
  transporten, med unntak av:
 • feil eller forsømmelser fra sikredes side
 • varens egenskaper
 • forsinkelse
 • temperaturskader
 • streik
 • sabotasje
 • inngrep av statsmakt og krig
 • Benyttes ofte for nye varer og ordinære handelsvarer som ikke er spesielt robuste.
  Transportulykke (C)
  Omfatter skader som skyldes at transportmiddelet har vært utsatt
  for: • transportulykke
 • brann
 • naturskade
 • felleshavari


 • Benyttes ofte for robuste varer eller varer som allerede har en del mangler eller skader.

 • Du kan velge mellom følgende tilleggsdekninger:
  for enkelttransport:
  • Flyttegods
  • Messer/utstillinger
  • Fritidsbåter og biler
  • for årsforsikring:


  • Yrkesverktøy
  • Varer i egen bil
 • Forsikringen dekker:
  • totaltap
  • manko
  • skade på gods under transport
  • redningsomkostninger
  • felleshavaribidrag
  • omkostninger ved sikkerhetsstillelse og lignende
  • saksomkostninger
  • omkostninger i forbindelse med erstatningsoppgjøret
 • Yrkesskadeforsikring er en forsikring som skal dekke tap, utgifter og eventuell erstatning i forbindelse med sykdom eller skade, påført i arbeidssammenheng.
 • Er du selvstendig næringsdrivende? Forsikringen kan kun tegnes for selvstendige næringsdrivende som mottar fast lønn og er fast ansatt i egen bedrift.
 • Forsikringen gjelder skade eller sykdom som er:
  • forårsaket av arbeidsulykke
  • likestilt med yrkesskade og sykdom etter folketrygdloven
  • forårsaket av skadelige stoffer eller arbeidsprosesser
 • Du kan utvide bedriftens yrkesskade med dekningene:
  • Annen ulykke

   Annen ulykke er en forsikring som dekker ulykkesskader som inntreffer i fritiden. Omfatter også skader som inntreffer på vei til eller fra jobb. Forsikringen bygger på yrkesskadeforsikringen, men de ulike elementene er valgfrie.

  • Annen sykdom

   Annen sykdom er en forsikring som skal dekke sykdom som ikke blir godkjent som yrkessykdom. For at denne skal kunne komme til ubetaling må vedkommende være minimum 50% varig ufør, og/eller ha en medisinsk invaliditet på minimum 50%. Denne dekningen er valgfri.

 • Bedriften kan tilby sine ansatte et sosialt gode ved å tegne en gruppelivsforsikring. Forsikringen utbetales hvis arbeidstaker skulle dø, uansett årsak.
 • Forsikringen kan omfatte alle ansatte i bedriften eller definerte grupper av ansatte. Den kan utvides til også å omfatte ektefelle eller samboers liv samt at det kan tilknyttes barnetillegg på den ansattes dekning.
 • Forsikringssummen velges på grunnlag av G og det kan avtales at den reduseres i forhold til den forsikredes alder.
 • Dersom den ansatte dør, utbetales et engangsbeløp til etterlatte.
 • Uførekapital gir den ansatte en avtalt engangsutbetaling ved varig arbeidsuførhet uansett årsak.
 • Det gis 100 prosent erstatning når varig uføregrad er satt til minst 50 prosent.
 • Hvorfor trenger dine ansatte uførekapital?
 • Langvarig uførhet kan få store økonomiske konsekvenser for den ansatte. Inntekten reduseres, samtidig er de løpende utgiftene omtrent de samme som før. I tillegg kan den ansatte trenge ekstra penger til å omstille seg til den nye situasjonen.
 • Vår ulykkesforsikring handler om trygghet for deg og dine nærmeste. Ulykkesforsikring er ikke en erstatning for en livsforsikring, men er ment som en økonomisk støtte i en akutt vanskelig situasjon.
 • Du kan velge om forsikringen skal gjelde ved medisinsk invaliditet, dødsfall eller begge deler.
 • Medisinsk invaliditet
  • Blir du rammet av en alvorlig ulykke får du en engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet. Du kan velge forsikringssum på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
  • Ved fullstendig invaliditet får du utbetalt hele forsikringssummen. Ved delvis invaliditet får du erstatning i forhold til graden av invaliditet.
  • I tillegg dekker vi behandlingsutgifter inntil 50.000 kroner. Forutsetningen er at legen din mener du har behov for behandlingen.
 • Dødsfall
  • Dør du av ulykkesskaden innen ett år etter ulykken, utbetaler vi forsikringssummen til dine etterlatte. Du velger selv ved kjøp av forikringen om forsikringssummen skal være på 500.000, 1.000.000, 1.500.000 eller 2.000.000 kroner.
 • Også i utlandet
  • Forsikringen gjelder i hele verden. Du er altså forsikret også når du er på reise.